ERVARING. GENIET. FEEL GOOD.

SAVE THE DATE - INTERNORGA 2020

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

 

Privacy Policy

Welke persoonlijke informatie we verzamelen en waarom we deze verzamelen

 

1. Algemeen

1.1 Persoonlijke gegevens

Het onderwerp van gegevensbescherming zijn persoonlijke gegevens (hierna ook gegevens). Dit is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld informatie zoals naam, adres, beroep, e-mailadres, gezondheidsstatus, inkomen, burgerlijke staat, genetische kenmerken, telefoonnummer en mogelijk ook gebruikersgegevens zoals het IP-adres.

1.2 Verantwoordelijk

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in verband met het gebruik van de website www.genuss-garten.com (hierna de website) is HACK AG. De contactgegevens zijn te vinden in Imprint.

1.3 Functionaris voor gegevensbescherming

HACK AG heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Dit staat onder het e-mailadres thiel.andrea@hack.ag haalbaar.

2. Hosting

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider (hoster). Persoonlijke gegevens verzameld op deze website worden opgeslagen op de servers van de host. Dit kunnen IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen,
Toegang tot webpagina's en andere gegevens gegenereerd via een website.

Het gebruik van de hoster wordt uitgevoerd om het contract met onze potentiële en bestaande klanten te vervullen (artikel 6, lid 1, onder b) AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte verstrekking van ons online aanbod door een professionele aanbieder (art. 6, lid 1 letter f DSGVO).
Onze Hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en onze instructies met betrekking tot dergelijke gegevens op te volgen.

Voltooiing van een contract voor orderverwerking
We hebben een contract gesloten om de verwerking van gegevensbescherming te garanderen
Orderverwerking met onze hoster gesloten

3. Doel, rechtsgrond, voorziening en duur van opslag

3.1 Toegang tot en gebruik van de website

Bij elke toegang tot de website en de bijbehorende subpagina's worden gebruiksgegevens door de respectieve internetbrowser verzonden en opgeslagen in logbestanden (serverlogbestanden). De records die worden opgeslagen, bevatten de volgende gegevens: datum en tijd van het ophalen, naam van de bezochte subpagina, IP-adres, verwijzende URL (oorsprong-URL vanwaar u naar de website bent gekomen), overgedragen gegevensvolumes en product- en versiegegevens de gebruikte browser. De toelaatbaarheid van deze verwerking is geregeld in artikel 6, lid 1, onder b) DS-GVO (gebruikersrelatie). Deze gegevens zijn nodig om u toegang te geven tot en gebruik te maken van de website. Ze zijn noodzakelijkerwijs gemaakt tijdens het gebruik van een telemedia.

De logbestanden worden anoniem door HACK AG geëvalueerd om de website verder te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken, om fouten sneller te vinden en op te lossen en om de servercapaciteiten te beheersen. Zo kan bijvoorbeeld worden begrepen hoe laat het gebruik van de website bijzonder populair is en kan HACK AG een passend datavolume bieden. De ontvankelijkheid van deze verwerking is geregeld in artikel 6, lid 1 f) van de DS-GVO (legitiem belang). De evaluatie van de logbestanden dient voor de optimalisatie van de werking van de website en de garantie van de beveiliging van de verwerking.

Het IP-adres wordt verwijderd of geanonimiseerd na beëindiging van het gebruik. In het geval van anonimisering worden de IP-adressen zodanig gewijzigd dat ze niet langer of alleen met een onevenredig grote hoeveelheid tijd, kosten en mankracht kunnen worden toegewezen aan een specifieke of bepaalbare of geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

2.2 Contactformulier en e-mail bij klik

Als u contact wilt opnemen met HACK AG, heeft u een contactformulier. Voor dit formulier moet u uw e-mailadres opgeven. Bovendien kunt u uw voor- en achternaam, een onderwerp en een specifiek bericht invoeren om uw aanvraag beter te verwerken.
Op de website heeft u de mogelijkheid om een e-mail te openen die is gericht aan HACK AG met slechts één klik.

De toelaatbaarheid van deze verwerking is geregeld in artikel 6, lid 1, onder b) DS-GVO (precontractuele maatregel). Het verstrekken van uw gegevens is vereist omdat u anders geen bericht aan HACK AG kunt sturen.

Uw contactverzoek wordt 3 maanden bewaard en wordt verwijderd als een contract met HACK AG niet tot stand komt.

2.3 Gebruik van cookies

DIie HACK AG maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine datapakketten die meestal bestaan uit letters en cijfers en die worden opgeslagen in een browser wanneer u bepaalde websites bezoekt. De cookies stellen de website in staat uw browser te herkennen, u te volgen tijdens het bladeren door verschillende delen van de website en u te identificeren wanneer u terugkeert naar de website. Cookies bevatten geen persoonlijke identificatiegegevens, maar de informatie over u die is opgeslagen door HACK AG kan worden geassocieerd met de gegevens die worden ontvangen van en opgeslagen in cookies.

Informatie die HACK AG van u ontvangt door het gebruik van cookies kan worden gebruikt voor de volgende doeleinden: herkenning van de computer van de gebruiker, volgen van surfactiviteiten, verbetering van gebruiksvriendelijkheid, evaluatie van gebruik, werking van de website, preventie van fraude en verbetering van de beveiliging individueel ontwerp van de website rekening houdend met de behoeften van gebruikers.

Met behulp van cookies kan HACK AG uw gebruiksgedrag begrijpen voor de bovengenoemde doeleinden en voor zover nodig. Ze moeten u ook in staat stellen om op een geoptimaliseerde manier op de website te surfen. Deze gegevens worden alleen in anonieme vorm verwerkt. De ontvankelijkheid van deze verwerking is geregeld in artikel 6, lid 1 f) van de DS-GVO (legitiem belang). Het doel is een geoptimaliseerde presentatie van zijn website. Als u geen cookies accepteert of eerder ingestelde cookies verwijdert, kan dit leiden tot functionele beperkingen van de website.

Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit (sessiecookies). Aanhoudende cookies hebben daarentegen een maximale levensduur van maximaal 20 dagen. Met dit type cookie kunt u worden herkend wanneer u de website verlaat wanneer u terugkeert.

2.4 Gebruik van trackingtools

HACK AG maakt gebruik van de Google Analytics-webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Dit maakt gebruik van de hierboven beschreven cookies om bijvoorbeeld informatie te verzamelen over uw besturingssysteem, uw browser, uw IP-adres, de eerder bezochte website en de datum en tijd van uw bezoek aan de website van de operator. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de website wordt overgebracht naar een Google-server in Ierland en daar opgeslagen. Indien nodig kunnen de gegevens ook worden overgedragen naar de VS. Voor gevallen van gegevensoverdracht naar de VS is Google gecertificeerd voor de Privacy Shield-overeenkomst. Meer informatie is direct op Google te vinden https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=de.

Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de exploitant en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens Google verwerken, geeft Google deze informatie ook door aan deze derden. Dit gebruik is anoniem of gepseudonimiseerd. Meer informatie is direct op Google te vinden https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Wanneer u Google Analytics gebruikt, wordt er geen onmiddellijke persoonlijke informatie opgeslagen, alleen het Internet Protocol-adres. Deze informatie is bedoeld om u automatisch te herkennen bij uw volgende bezoek aan de website van de operator en om navigatie te vergemakkelijken. Het verstrekken van de gegevens is noch wettelijk noch contractueel voorgeschreven. Google Analytics kan niet worden gebruikt zonder de implementatie.

De toelaatbaarheid van deze verwerking is geregeld in artikel 6, lid 1 a) van de AVG (toestemming). U kunt zelf beslissen of u deze verwerking wilt toestaan. De toestemming voor deze verwerking kan hier op elk moment worden ingetrokken: Meld u hier af

De analysegegevens en statistieken worden voor onbepaalde tijd bewaard.

3. Betrokken rechten

U hebt de volgende rechten: u hebt recht op informatie (artikel 15 van de AVG), correctie (artikel 16 van de AVG), schrapping (artikel 17 van de AVG), beperking van de verwerking (artikel 18 DS) GGO) evenals gegevensoverdracht (Art. 20 DS-GVO).

U hebt het recht om contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit (verantwoordelijk is de staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Rijnland-Palts, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz).

Voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG, hebt u het recht om bezwaar te maken als hier redenen voor zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie of als het bezwaar is gericht tegen direct mail (artikel 21 DS-GVO) ).

4. Intrekking van toestemming

Elke toestemming verleend voor de verwerking van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken. De rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot de intrekking blijft onaangetast.

5. ontvanger

De gegevens die worden verzameld wanneer de website wordt geopend en gebruikt, en de informatie die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt, wordt naar HACK AG verzonden. Overigens kunnen uw gegevens worden gedeeld met de volgende categorieën ontvangers: interne instanties (secretariaat, advocaat, management, marketing) en verwerker.

6. Links naar pagina's van derden

Bij het bezoeken van de website kan inhoud worden weergegeven die gekoppeld is aan de websites van derden. HACK AG heeft geen toegang tot de cookies of andere functies die door derden worden gebruikt, noch kan Hack AG deze beheren.

7. Sociale media

Facebook-plug-ins (knop Vind ik leuk en delen)
Op deze website zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, VS, geïntegreerd. U kunt de Facebook-plug-ins herkennen aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk" -knop ("Vind ik leuk") op deze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins is hier te vinden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US.
Wanneer u deze website bezoekt, brengt de plug-in een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u deze website hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de Facebook-knop 'Vind ik leuk' klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. We wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Zie het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation, Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan deze site koppelt aan uw Facebook-gebruikersaccount, logt u uit bij uw Facebook-gebruikersaccount. Het gebruik van Facebook-plug-ins is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO. de
Website-exploitant heeft een legitiem belang bij de breedst mogelijke zichtbaarheid in de
Sociale media

Instagram-plug-in
Functies van de Instagram-service zijn op deze website geïntegreerd. Deze functies zullen zijn
geïntegreerd door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten.
Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van deze website aan uw Instagram-profiel koppelen door op de Instagram-knop te klikken. Hiermee kan Instagram uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. We wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis ontvangen van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Instagram. Het gebruik van de Instagram-plug-in is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid op de sociale media. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/

6. Nieuwsbrief

nieuwsbrief data
Als u de nieuwsbrief op de website wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig en informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van de
opgegeven e-mailadres en zijn akkoord met de ontvangst van de nieuwsbrief. meer
Gegevens worden niet verzameld of alleen op vrijwillige basis. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de levering van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden. De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het registratieformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op
Basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) AVG). De gegeven toestemming voor de opslag van de
Gegevens, het e-mailadres en hun gebruik voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u op elk gewenst moment
ingetrokken, bijvoorbeeld via de link "uitschrijven" in de nieuwsbrief. De wettigheid van het al gedaan
Gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking. De bij ons gedeponeerde gegevens voor het verkrijgen van de nieuwsbrief worden door ons of de nieuwsbriefserviceprovider opgeslagen tot het moment van uw verwijdering uit de nieuwsbrief en verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat de nieuwsbrief is geannuleerd. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven onaangetast. Na uw invoer uit de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres bij ons of de nieuwsbriefserviceprovider worden opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van art. 6 par. 1 lit. f DSGVO). De opslag op de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons legitieme belang.

7. Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube met verbeterde privacy
Deze website bevat video's van YouTube. De exploitant van de site is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. We gebruiken YouTube in de verbeterde privacymodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze site opslaat voordat ze de video bekijken. Het delen van gegevens met YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de verbeterde privacymodus. Dus ongeacht of je een video bekijkt, maakt YouTube verbinding met het Google DoubleClick-netwerk. Zodra u een YouTube-video op deze site start, wordt u verbonden met de servers van YouTube. Het vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, kunt u met YouTube uw surfgedrag rechtstreeks koppelen aan uw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account. Bovendien kan YouTube na het lanceren van een video verschillende cookies op uw apparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken en gebruiksgemak vast te leggen
om fraudepogingen te verbeteren en te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Indien nodig, na de lancering van een YouTube-video, kunnen andere gegevensverwerkingshandelingen worden geactiveerd waarover wij geen controle hebben. Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO Als om een dergelijke toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. een GDPR; de toestemming is te allen tijde herroepbaar. Raadpleeg hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl voor meer informatie over privacy op YouTube.

 

HACK AG
Karl-Hack-Allee 1
56581 Kurtscheid
info.genussgarten@hack.ag
+49 2634 9660-351
nl_NLDutch
de_DEGerman en_GBEnglish es_ESSpanish fr_FRFrench da_DKDanish nb_NONorwegian ru_RURussian zh_CNChinese pl_PLPolish arArabic nl_NLDutch